Emakumeen talentua Araban: Lorena Torres Uriarte

'Emakume enpresaburuei eta profesionalei laguntzeak baliabideak eta tresnak ematea dakar, sortzen zaizkien oztopoak eta erronkak gainditzeko. Hori egiteko modu bat loturak sortzeko lankidetzak sortzea da.'

Lorena Torres Uriarte, 39 urte, Zuzenbidean Graduatua Nafarroako Unibertsitatean, Abokatua, Zuzenbide Penal Ekonomikoko Masterra, Kapital Zuriketako Peritu Judiziala, Bitartekari Zibila eta Merkataritzakoa, eta Compliance Officer teknikari exekutiboa.

Bulego Juridiko propioa (Torres bulego juridikoa) zuzentzen du 2019az geroztik, eta batez ere enpresa-munduari zuzenduta dago.

 

 

Gaur egun proiektu berri bat du, TORRES EMPRESAS, eta bere jarduera honako hauetan oinarritzen da: enpresa-delituen prebentzioan, Compliance eta prestakuntza zerbitzuekin; enpresa-akordioen eta -bitartekaritzaren negoziazioan; eta erakunde horien defentsan, arlo penal ekonomikoaren barruan. Era berean, Bulegoak, enpresentzako zerbitzuez gain, partikularrentzako zerbitzuak eskaintzen ditu Zuzenbide Penalaren arloan, eta familia-zuzenbideko arlo bat ere badu, familia-eremuko prozedura zibilak izapidetzen dituena, ezkontza-desegitean eta ondorengoen zaintzan espezializatua.

Bere proiektu profesionalaren ondorioz, Arabako Emakume Profesional Enpresari, Zuzendari eta Ekintzaileen Elkartean sartu zen. Ondoren, elkartearen Lehendakaritza hartu zuen, eta EnpresariAK Federazioaren lehenengo lehendakariordetza hartu zuen 2022an.

 

Nola deskribatuko zenuke Arabako emakume enpresari eta profesionalen AMPEA elkartearen zeregina?

AMPEAn 25 urte baino gehiago daramatzagu emakumearen balio humanoak, sozialak eta profesionalak babesten, defendatzen eta garatzen, enpresaburu, profesional eta zuzendari gisa.

AMPEAk ekonomia- eta enpresa-eremuan emakumeen eta gizonen tratu- eta aukera-berdintasunaren defentsan erreferentziazko eragile sendo gisa kokatzeko helburuari erantzuten dio, eta oso eginkizun zehatza dugu: emakumeak ekonomiaren eta enpresaren esparruan erabaki-postuetan gehiago sartzea ahalbidetuko duten estrategiak bultzatzea eta ikusaraztea.

Horregatik, egunero lan egiten dugu Arabako emakume ekintzaileen eta zuzendarien kolektiboaren erreferente gisa finkatzeko erabaki-eremu guztietan.

 
 
Zein izan zen zure motibazioa emakume enpresari eta profesionalen elkarteko lehendakari gisa aurkezteko?

Sektore guztietan emakumeen eta gizonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako bidean egindako aurrerapenaren parte izatea. Enpresa-munduak berdintasuna bultzatu behar du.

Berdintasunaren arloan aurrerapausoak eman dira azken urteotan, baina poliki. Oso motel. Arabako enpresa-sareak benetako arrakalak ditu oraindik ere, emakumeen eta gizonen arteko desoreka-posizioetatik sortuak, eta ondorio negatiboak sortzen ditu emakumeengan ez ezik, gure ekonomiaren lehiakortasunean eta iraunkortasunean ere.

Araban, emakumeen presentzia % 18,9koa da administrazio-kontseiluetan, eta enpresen % 13,9k baino ez du zuzendari nagusi bat, eta berdintasun-plana duten enpresen ehunekoa % 21,1 da. Beraz, oso urrun gaude emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorretik, bai esparru profesionalean, bai enpresa-eremuan, eta horregatik lan egiten dugu AMPEAn.

Zeintzuk dira elkartearen helburu nagusiak?

Administrazio-organoetan eta erabakiak hartzeko organoetan emakumeen ordezkaritza oso txikia da. Segregazio bertikala edo kristalezko sabaia errealitate bat da sektore feminizatuetan zein maskulinizatuetan. Komenigarria da administrazio- edo zuzendaritza-organoak orekatzen dituzten enpresak behartzen/lehenesten/indartzen dituzten politiken alde egitea.

Elkartearen helburu nagusiak hauek dira:

– Bazkideen garapen profesionala eta pertsonala bultzatzea eta erraztea, balio erantsiko zerbitzuak eskainiz.

– Gizarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzen laguntzea, bazkideen artean eta beste enpresa eta erakunde batzuekin lankidetzan aritzeko eta laguntzeko sare bat sortzea.

– Erabaki-eremu guztietan emakumezko eta gizonezko enpresarien eta zuzendarien ikusgaitasuna sustatzea eta areagotzea.

– Gure lurraldea garatzen laguntzea, enpresen lehiakortasuna hobetuz.

– Emakumeen ekintzailetza sustatzea.

Eta helburu horiek lortzeko, 2020-2024 plan estrategikoa taxutu dugu, 7 helburu estrategiko, 28 ildo estrategiko eta 57 ekintza dituena, eta Planean ezarritakoaren arabera gauzatzen ari garena.

 
2022an, Ampeak Arabako Emakume Enpresarien, Profesionalen, Zuzendarien eta Ekintzaileen Azterlana egin zuen. Azterlan horretatik ateratako datuen arabera, zein dira gaur egun emakumeek enpresa-arloan dituzten erronka handienak?
 
Puntu honetan zuhurra eta zehatza izan behar dut, sektore batzuetan generoen arteko aldeak kezkagarriak baitira soldatei eta zuzendaritzako eta kontseiluetako postuak lortzeari dagokienez.

Azterlanaren datu garrantzitsuen artean, Arabako datu ekonomikoetan aurkitutako genero-aldeak azpimarra ditzakegu. Ikusten da norberaren konturako emakume gutxiago daudela, bai eta gizonen aldeko soldata-arraila ere, edozein lan-egoera konparatutan. Gainera, emakume enpresariek gizonek baino errenta txikiagoa dute. Nahiz eta joerek adierazten duten emakumeen ekintzailetzak gora egin duela eta jarduera-tasak, oro har, behera egin duela, pandemiak joera hori moteldu du, eta aztertutako azken hiruhilekoan arrakala handitu egin dela ikusi da.

Alde horiek kontuan hartu behar dira aukera-berdintasuna sustatzen duten eta Arabako esparru ekonomikoan dauden desberdintasunak murrizten dituzten politikak ezartzeko.

 

 

Nola susta daiteke genero-berdintasuna enpresa- eta lanbide-munduan?

Une ezin hobea dugu enpresa-munduan genero-berdintasuna sustatzeko eta emakumea erabaki-esparruetan sartzeko, belaunaldi-erreleboaren erronkarekin eta emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 3/2007 Lege Organikoa eta ordezkaritza paritarioaren legea aplikatzearekin batera.

Datuak burugogorrak dira. Euskadin, 2022an, EAEko enpresa handien % 15,1ek betetzen zuen zuzendaritza-organoetako emakumeen % 40ren ehunekoa. Datu hori hobetu egin da aurreko ekitaldiarekiko, orduan % 9,9ra iristen baitzen; hala ere, erabaki-organoetan genero-aniztasuna lortzetik urrun jarraitzen dugu, eta datorren belaunaldi-txandak aukera bat dira aniztasun hori lortzeko.

Eta horretarako prest gaude; izan ere, esanguratsua da unibertsitateko ikasleen % 60 emakumeak izatea eta, hala ere, % 6 baino ez egotea aginte-postuetan. Ehuneko horiek handitze aldera, eta emakumeak erantzukizuneko lanpostuetan sar daitezen errazte aldera, Arabako enpresetako hainbat sektoretako zuzendaritza-postuetan eta erdi-mailako agintetan dauden emakumeak identifikatzen eta monitorizatzen ari gara.

Gainera, datuek adierazten dute Euskadiko genero-berdintasunaren indizea Europako batez bestekoaren gainetik dagoela, baina Espainiakoaren azpitik. Horrek zerikusia du industriak Araban duen pisuarekin, tradizionalki maskulinizatutako sektorea baita. Beraz, industria-sektorean ere erronka bat dugu, bokazio zientifiko-teknologikoen eta industrialen sustapenarekin.

Halaber, 2022an, Euskadin eskatu ziren zaintza-baimenen % 70 baino gehiago emakume langileek eskatu zituzten. Alde horretatik, enpresetan kontziliazio- eta berdintasun-planak ezartzea bultzatu behar dugu, eta zainketen erantzunkidetasuna sustatu.

Ildo horretan, AMPEAk arrakasta handiz bultzatu dituen ekimenetako bat Emakumeen Talentuari buruzko Elkarrizketak dira. Elkarrizketa horietan genero-berdintasunarekin konprometitutako Arabako enpresetako erreferenteak diren emakume eta gizonek praktika onak eta ezarritako esperientziak partekatzen dituzte ikaskuntza- eta hausnarketa-giroan.

Horrelako topaketak aukera paregabea dira profesionalak eta enpresak konektatzeko, non inspirazio iturri garen emakumeen presentzia handiagoa lortzeko lan-eremuan.

 

 

Zer aholku emango zenioke karrera enpresariala edo profesionala hasten ari den emakume bati?

Porrot egiten jarraitzea, lan egitea, sakrifikatzea, porrota ikaskuntzatzat eta garapen profesionala hobetzeko aukeratzat hartzea.

Garrantzitsua da epe luzerako zure helburuen eta jomugen ikuspegi argia eta zehatza izatea, eta zure indarguneak eta ahuleziak identifikatzen jakitea. Gainera, prestakuntza eta prestakuntza funtsezkoak dira zure lan-arloan abangoardian egoteko.

Beste aholku bat da zure eremuko onenez inguratzea. Funtsezkoa da harreman sendoak eta konfiantzazkoak ezartzea beste profesional batzuekin, ezagutzak, baliabideak eta aukerak eman ditzaketen pertsonekin konektatzea, esperientziak partekatzeaz gain, oztopoak gainditzeko eta helburuak lortzeko laguntza izan dezaten. Azken batean, babesa eta laguntza sentitzea, eta horixe da, hain zuzen ere, AMPEAn gure bazkideei eskaintzen dieguna.

 

Zein izan da elkartearen lorpenik handiena azken urteotan?

Arabako Emakume Enpresarien, Zuzendarien, Profesionalen eta Ekintzaileen Azterlana, ezaugarri horiek dituen Arabako lehen azterlana izan dena.

Azterlan kuantitatibo horri esker, Arabako Lurralde Historikoko lan-merkatuaren erradiografia egin dugu, genero-ikuspegiarekin, emakume enpresarien, zuzendarien, profesionalen eta ekintzaileen egoeran, lan-merkatuaren bilakaeran eta azken 5 urteetako datu garrantzitsuenetan oinarrituta. Halaber, Arabako emakumeen ekintzailetzaren egoera ezagutzeko aukera eman digu, enbrioi-faserik handienetik.

Azterlan hau eta ondorioak Arabako Lurralde Historikoko erakunde eta eragile publiko eta pribatu guztiekin partekatu ditugu, dagozkien politikak diseinatu ahal izan ditzaten.

Aurten hasi dugu azterlan kualitatiboari heltzen dion lan honen bigarren fasea.

Bestalde, elkarteak azken 25 urteetako eraldaketa handiena izan du: bazkidea gure estrategiaren erdigunean jarri da, Arabako eta Euskadiko erakundeekin eta eragile ekonomiko-enpresarialekin lankidetzan aritu da, estrategia berri bat definitu du eta gure irudia berritu du. Eraldaketa horren adibide garbia dira Arabako Emakumeen Talentuaren Sariak, emakumeen lidergoaren arloko urteko enpresa-hitzordu gisa birformulatu baita.

Azkenik, EnpresariAK Euskadiko Emakume Enpresarien Federazioa bultzatu dugu, AEDko (Bizkaia) eta Aspegiko (Gipuzkoa) lankideekin batera, helburu hauekin:

– Euskadiko ekonomia- eta enpresa-esparruko erabaki-foroetan emakumeen parte-hartze aktiboa bermatzea.

– Zuzendaritza-postuetan eta administrazio-kontseiluetan emakumeen presentzia handitzea.

– Soldata-arrakala ezabatzeko politika aktiboak hartzea.

– Emakumeen ekintzailetza erraztea, bultzatzea eta bistaratzea.

– Neskengan eta gazteengan bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzea.

 

 

Azken batean, elkartearen lorpenik handiena izan da emakumeek lan eta enpresa arloan duten egoera hobetzen lagundu ahal izatea, gizartean aldaketa positiboa eraginez eta guztiontzako aukera-berdintasuna sustatuz.

Nola lagundu ahal zaie hobeto emakume enpresaburuei eta profesionalei haien garapenean eta hazkundean?
 

Emakume enpresaburuei eta profesionalei laguntzeak baliabideak eta tresnak ematea dakar, sortzen zaizkien oztopoak eta erronkak gainditzeko. Hori egiteko modu bat loturak sortzeko lankidetzak sortzea da.

Hori lortzeko, harreman-sareak eta ekitaldiak erabil daitezke, emakume enpresaburuek eta profesionalek elkarrekin konektatzeko, esperientziak eta ezagutzak partekatzeko eta merkataritza- eta lan-harremanak ezartzeko aukera izan dezaten. Ampeak proiektu indartsu bat bultzatu du, Connect-Lab, non orain arte emakumeek gidatutako Arabako hogeita hamar enpresa baino gehiagok parte hartu duten.

 

 
Laburbilduz, emakume enpresaburu eta profesionalei laguntza hobea emateko, enpresa-ingurune justu eta inklusibo batean garatu eta haztea ahalbidetuko dieten baliabideak, aukerak eta tresnak eskaini behar dira, eta hori da, hain zuzen ere, AMPEAk lantzen duena.
 

Nola hobetu daiteke emakumeen ordezkaritza enpresa- eta lanbide-lidergoko postuetan?

Ikuspegi multidimentsionala eta hainbat estrategia inplementatzea eskatzen du. Gizarte-hezkuntza aukera-berdintasunaren kultura sustatzeko funtsezko faktorea bada ere, neurri espezifikoak ere behar dira egiturazko diskriminazioari aurre egiteko eta erabakiak hartzeko maila guztietan emakumeak sar daitezen bermatzeko.

Emakumeen ordezkaritza enpresa- eta lanbide-mailan hobetzeko erabili den tresnetako bat genero-kuotak dira. Neurri horrekin kritiko agertu diren arren, kuotak tresna eraginkorrak dira aldaketa bultzatzeko eta jarraitu beharreko eredu gisa jardun dezaketen emakume liderren masa kritikoa sortzeko, emakume enpresarien eta profesionalen hurrengo belaunaldia inspiratzeko.

Baina kuotez gain, garrantzitsua da enpresak eta erakundeak sentsibilizatzea eta kontzientziatzea aniztasunak eta zuzendaritza-taldeetan eta antolaketa-egitura osoan sartzeak duen garrantziari buruz.

 

Zein proiektu ditu etorkizunean Ampeak emakume enpresariak eta profesionalak sustatzen eta babesten jarraitzeko?

Arabako Emakume Enpresarien, Zuzendarien, Profesionalen eta Ekintzaileen Azterlanaren bigarren fase kualitatiboari ekin diogu. Emaitzak udazkenean aurkeztuko ditugu, eta Arabako koadrilen araberako jarduera-plan espezifikoak zehazteko aukera emango digu.

Datorren ekainaren 29an Emakumezkoen Talentuaren aldeko Elkarrizketen edizio berri bat egingo dugu, eta gonbidatu aparta izango dugu, Marjorie Chopinaud, Europako Patenteen Agentziako Team Managerra, eta gure enpresen soluzioak eta garapenak arrakastaz patentatzeko gakoak emango dizkigu.

Joan den maiatzaren 19an ireki genuen Arabako Emakumeen Talentuaren Sarietarako hautagaitzak aurkezteko epea.

 

 

 

Eta hileroko Connect Lab topaketekin jarraitzen dugu, non emakumeak eta lurraldeko ezohiko proiektuak konektatzen ditugun.

EnpresariAK erakundearekin batera, ekainaren 14an Kontzilia kongresuan izango gara, Eusko Jaurlaritzako Familia eta Haurren Zuzendaritzak antolatuta, eta ekainaren 29an UPV/EHUk Emakunderekin batera antolatzen duen udako ikastaroan, Emakumeen lidergo eraldatzaileak berdintasunezko gizarte baterako ‘.

Azken batean, Ampean modu konprometituan lan egiten jarraituko dugu emakume enpresaburu, ekintzaile, zuzendari eta profesionalei laguntzeko eta ikusarazteko, aukera-berdintasuna sustatuz eta lan-munduan dauden genero-aldeak ixteko lan eginez, gizarte berdinzaleago eta bidezkoago bat lortzeko bidean aurrera eginez.

 

BAT EGIN AMPEAREN ARABAKO EMAKUMEEN TALENTUAREKIN

 

 

 

 

REBEKAH ROMERO

Vitoria-21 de abril 2023

Comparte |

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

También te puede interesar:

entradas relacionadas

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies