Elkartea

Nor gara

Elkartea

Ezagutu gure historia

Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkartea (AMPEA) irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta 1993tik ari da lanean emakumearen giza balioak, balio sozialak eta balio profesionalak babesten, defendatzen eta garatzen, Arabako Lurralde Historikoko enpresa-sektoreetan enpresaburu, profesional eta zuzendari den aldetik. Erakunde publiko eta pribatuen aurrean kolektibo hori ordezkatzen duen lotura eta entitatea da.

Garapen Iraunkorraren aldeko Nazio Batuen 2030 Agendak ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzaile bat eskatzen du, gizartea osatzen dugun pertsona, enpresa eta erakunde guztien garapen sozial, ekonomiko eta ingurumenekoari izaera jasangarria ematera bideratua, eta AMPEAk bat egin du horrekin hainbat jarduera-eremutatik.

AMPEAn, horretarako guztirako ekintza-plan bat dugu, gure 2021-2024 Plan Estrategikoa. Plan horren zutabe nagusiak honako hauek dira: emakume zuzendariei eta enpresaburuei ikusgarritasuna ematea, emakumeen ekintzailetza bultzatzea, kontziliazioaren, kontratazioaren, sustapenaren eta aintzatespen profesionalaren arloko politikak sustatzea, egungo enpresa-testuingurura egokitutako gaitasun teknikoen eta giza gaitasunen araberako prestakuntza eskaintzea eta mentoring eta coaching programak ezartzea, besteak beste.

Hausnarketa estrategikoa une historiko baten aurrean

Egokitu beharreko testuingurua

mujeres escribiendo

Testuinguru ekonomiko zalantzagarri, lurrunkor eta aldakorra bizi dugu, non emakumeek zuzendaritza-postuetan duten presentzia % 19koa baita Araban, eta % 23koa Euskadin, eta % 34koa Estatuan. Datu horiek erakusten dute berdintasuna bultzatu behar dela zuzendaritza-postuetan eta politika berritzaileenetan, aniztasunean aurrera egiteko.

Euskadin, lan egiteko adinean dauden emakumeen %74 aktiboak dira, eta gizonen %81. Hau da, Euskadiko jarduera-tasaren genero-aldea 7 puntukoa da. Hileko soldatan hautemandako aldea % 24koa da, hau da, gizonek, batez beste, emakumeek baino % 24 gehiago irabazten dute hilean.

Jardun behar dugu, erakundearen dibertsitateari eta arrailei buruzko datuak ezagutuz eta horiek ezabatzeko neurriak hartuz. Lan-garapenerako aukeretarako sarbide ekitatiboa bermatuz, kontziliazioa eta zaintzak ahalbidetuko dituen lan malgua ahalbidetuz, kultura inklusiboa sortuz, emakumeen talentua identifikatuz eta bereganatuz, kontratazio-metodoak berrikusiz eta mentoring eta coaching programak ezarriz, besteak beste.

Funtsezkoa da zuzendaritza-postuetako emakumeen proiektu- eta ibilbide-gaitasunak ikusaraztea, kultura-aldaketa sustatzeko, eta, haur, nerabe eta emakume gehiagok horiek inspiratuko dituzten erreferente femeninoak dituzten heinean, ahaldunago sentituko dira beren helburuak lortzeko, eta beren karrera profesionalari buruzko erabakiak hartu ahal izango dituzte genero-rolei buruz aldez aurretik pentsatutako ideiarik gabe.

Emakumeen ekintzailetzari dagokionez, 2020an Arabako ekintzailetza-proiektuen % 37 emakume ekintzaileek gidatu edo parte hartu zuten. Funtsezkoa da Arabako emakumeen ekintzailetzaren diagnostikoa ezagutzea, hura sustatu eta bultzatuko duten politikak eta neurriak definitu ahal izateko, bai eta garatzen ari diren ekintzailetza-proiektuen buru diren emakumeak ikusaraztea ere.

AMPEAn gizartearen etorkizuna hobetzeko erronkari aurre egin behar diogu, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatuz eta horren alde lan eginez, gure 2021-2024 Plan Estrategikoan zehaztutako ekintzak ezarriz.

Helburuak

Lortu nahi duguna

Bazkideen garapen profesionala eta pertsonala bultzatzea eta bultzatzea, beren karrerari arrakastaz aurre egiteko eta negozioaren garapena eta hazkundea errazteko prestakuntza, proiektu eta ekimen egokienak eskainiz.

Gizarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa lortzen laguntzea, emakumearen giza balioak, balio sozialak eta profesionalak babestuz, defendatuz eta garatuz, enpresaburu, ekintzaile edo zuzendari den aldetik.

Bazkideen eta beste enpresa eta erakunde batzuen arteko lankidetza- eta laguntza-sare bat sortzea, esperientzia profesionalen trukea errazteko, espiritu kooperatiboa sustatuz eta laguntza eta lankidetza sustatuz.

Enpresaburuen, ekintzaileen eta zuzendarien ikusgarritasuna sustatzea eta areagotzea erabaki-eremu guztietan.

Gure lurraldearen garapenean laguntzea, enpresa-lehiakortasuna hobetzea sustatuz, enpresak osatzen dituzten pertsona guztien balio-ekarpena indartzeko behar diren bitartekoak bilatuz.

Emakumeen ekintzailetza sustatzea.

Xedea

Erakundeen buru izateko, konpainia berriak sortzeko eta enpresa-, lanbide- eta gizarte-arloetan proiektuak kudeatzeko ardura eta grina duten emakumeen garapen profesionala, ezagutza eta garapen pertsonala ikusaraztea, balioestea eta laguntzea, eta, horrela, gizarte osoaren aurrerabidean laguntzea.

Ikuspegia

Ser un referente del colectivo de emprendedoras, empresarias y directivas de Álava en los distintos ámbitos de decisión.

Balioak

Berdintasuna, profesionaltasuna, ezagutza, osotasuna eta gardentasuna, balioa sortzea, bazkideekiko konpromisoa, lankidetza eta sareko lana, jasangarritasuna, sororitatea, erresilientzia.

Gobernu-organoak

Batzar Nagusia

Elkartekide guztiek osatzen dute, kudeaketa-memoria, kontuak, balantzeak eta aurrekontua onartzen ditu, eta AMPEAko Zuzendaritza Batzordeak onartzen du.

AMPEAko Zuzendaritza Batzordea

Arabako zazpi emakume ekintzaile, enpresaburu eta zuzendarik osatzen dute. Bazkide horiek elkartearekin konprometituta eta proaktiboak dira, eta altruismoz lan egiten dute proiektuak, ekimenak, aliantzak eta lankidetzak garatzen, 2021-2024 Plan Estrategikoan zehaztutako helburuak eta ildo estrategikoak betetzeko.

Balio erantsiko zerbitzuak eskaintzen ditugu, bazkideen garapen profesionala eta pertsonala bultzatzeko eta bultzatzeko, bazkideen arteko lankidetza- eta laguntza-sareak sortzeko, emakume ekintzaileen, enpresaburuen eta zuzendarien ikusgarritasuna sustatzeko eta areagotzeko, eta emakumeen ekintzailetza sustatzeko.

Zuzendaritza Batzordeko kideak Batzar Nagusiak aukeratzen ditu, eta AMPEAko gobernu-, kudeaketa- eta administrazio-arduraduna da.

Presidenta

Idoia Aguillo Otaduy

Idazkari nagusia

Cristina Alonso Jauregui

Presidenteordea

María Arroyo Zabala

Diruzaina

Itziar Paunero Vázquez

Batzordekidea

Patricia Bedoya Placer

Batzordekidea

Teresa Acha-Orbea Iriarte

Batzordekidea

Miren Bilbao Larrauri

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies