Ekainak 21: Hezkuntza Ez Sexistaren Nazioarteko Eguna

 

Ekainaren 21ean, Hezkuntza Ez Sexistaren aldeko Nazioarteko Eguna ospatzen da, eta herrialde batzuetako nesken eta emakumeen analfabetismoa eta rol eta estereotipo sexualak aztertzeko beharra azpimarratzen da, horiek ere eskolatik erreproduzitzen baitira.
Eskolan sexismoak duen presentzia ia ez dugu kontuan hartzen curriculum ezkutu horretan, femeninoari eta maskulinoari buruzko mezuen bidez, estereotipoak errepikatzen dituzten testu-liburuak, haurren errendimendu- eta portaera-itxaropen desberdinak, jolastokian eskaintzen dizkiegun aukerak edo hegemonia maskulinotik kontatutako historia. Literaturak gizonek idatzitako literaturako lan handiak ikusarazten jarraitzen du; hizkuntza sexista kritikarik gabe erakusten jarraitzen da.
Txikitatik genero-berdintasunean heztearen garrantzia haurren potentzialean datza. Adin horietan (0-12 urte) ez dute aurreiritzirik; beraz, berdintasunezko irakaskuntza ezartzeak genero-ikuspegitik garatzen laguntzen du.
Horrek gizalegezko portaera berdintasunezko eta ikuspegi erkideko bat barneratzen laguntzen du, hau da, bizi garen gizartean arduraz jokatzea, non gizon edo emakume izateagatik ez den ezarri behar rol sozial jakin batzuen inposaketa.
Berdintasuna, hezkidetza, familietan hasi eta eskoletan jarraitu beharreko bidea da.