AMPEAren manifestua martxoaren 8an

Gaur, martxoak 8, hainbat elkartek, erakundek, eragilek, erakundek, emakumek eta neskatilek egunero gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko egiten dugun lana ikusarazten da. AMPEAn 25 urte baino gehiago daramatzagu emakumearen giza balioak, balio sozialak eta profesionalak babesten, defendatzen eta garatzen, enpresaburu, profesional eta zuzendari gisa.

 

Testuinguru ekonomiko zalantzagarri, lurrunkor eta aldakorra bizi dugu, non emakumeek zuzendaritza-postuetan duten presentzia%19koa baita Araban, eta %23koa Euskadin, eta %34koa Estatuan. Datu horiek erakusten dute berdintasuna bultzatu behar dela zuzendaritza-postuetan eta politika berritzaileenetan, aniztasunean aurrera egiteko. Aniztasun hori beharrezkoa da munduaren ikuspegi zabalagoa izateko, eta horrek eragina izango du erabaki sortzaileagoak hartzeko eta planteatzen diren behar berriei hobeto erantzuteko. Izan ere, azken urtean gauzak oso azkar alda daitezkeela egiaztatu ahal izan dugu, eta, beraz, erakundeen buru diren pertsonek aldaketaren eta egokitzapenaren kultura ezartzeko gai izan behar dute.

 

Amatasunarekin eta zaintzekin lotutako bateragarritasun-arazoak, faktore soziokulturalekin eta antolamendukoekin batera, emakumeek zuzendaritza-postuak lortzeko dituzten oztopo nagusiak dira. Amatasuna oraindik ere emakumeen ibilbide profesionalak moteltzeko eta geldiarazteko arrazoietako bat da. Adin txikikoen eta adinekoen zaintzari lotutako kontziliazio-arazoek emakumeek izaten jarraitzen dute, eta, ondorioz, gure lanbide-karrerei eragiten dieten lanaldi-murrizketak hartu behar ditugu. Ohiko antolaketa-kultura maskulinoa izan da soilik, eta kultura benetan inklusiboa sortzea funtsezkoa da plantilla anitza erakartzeko.

 

Euskadin, lan egiteko adinean dauden emakumeen %74 aktiboak dira, eta gizonen %81a. Hau da, Euskadiko jarduera-tasaren genero-aldea 7 puntukoa da. Hileko soldatan hautemandako aldea %24koa da, hau da, gizonek, batez beste, emakumeek baino %24 gehiago irabazten dute hilean. Alde batetik, alde batetik, gizonek emakumeek baino %14 ordu gehiago lan egiten dutelako, eta, bestetik, gizonek emakumeek baino %11 gehiago kobratzen dutelako lan egindako ordu bakoitzeko.

 

Jardun behar dugu, erakundearen dibertsitateari eta arrailei buruzko datuak ezagutuz eta horiek ezabatzeko neurriak hartuz. Lan-garapenerako aukeretarako sarbide ekitatiboa bermatuz, kontziliazioa eta zaintzak ahalbidetuko dituen lan malgua ahalbidetuz, kultura inklusiboa sortuz, emakumeen talentua identifikatuz eta bereganatuz, kontratazio-metodoak berrikusiz eta mentoring eta ‘coaching’ programak ezarriz, besteak beste. Eta, gainera, gizarte gisa berdintasun osoa lortzeko oraindik beharrezkoa den eztabaidan ahots aktiboak izanik. Adibidez, zuzendaritza-postuetan gero eta emakume gehiagok egiten duten lana ikusaraziz, eta berdintasun hori eraikitzeko moduari buruzko lan-foroetan parte hartuz.

Funtsezkoa da zuzendaritza-postuetako emakumeen proiektu eta ibilbide-gaitasunak ikusaraztea, kultura-aldaketa sustatzeko, eta, haur, nerabe eta emakume gehiagok horiek inspiratuko dituzten erreferente femeninoak dituzten heinean, ahaldunago sentituko dira beren helburuak lortzeko, eta beren karrera profesionalari buruzko erabakiak hartu ahal izango dituzte genero-rolei buruz aldez aurretik pentsatutako ideiarik gabe.

AMPEAn, horretarako guztirako ekintza-plan bat dugu, gure 2021-2024 Plan Estrategikoa. Plan horren zutabe nagusiak honako hauek dira: emakume zuzendariei eta enpresaburuei ikusgarritasuna ematea, emakumeen ekintzailetza bultzatzea, kontziliazioaren, kontratazioaren eta sustapen profesionalaren arloko politikak sustatzea, egungo enpresa-testuingurura egokitutako gaitasun teknikoen eta giza gaitasunen araberako prestakuntza eskaintzea eta mentoring eta ‘coaching’ programak ezartzea, besteak beste.

Datozen asteetan aurkeztuko dugu 2021 urterako kudeaketa-plana, finkatutako helburuak lortzeko jarduerekin, ekimenekin eta proiektuekin. Guk badugu plan bat.